क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएकै महिला संक्रमित

eQmk'/, # kmfu'g M eQmk'/sf] vl/kf6Ll:yt ljB't k|flws/0fdf agfPsf] Sjf/]G6fOg ejgdf rLgaf6 kmsf{OPsf g]kfnL ;'Tg] sIf, hxfF ;Dk"0f{ ;fdfgsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . t:jL/ M /d]z lu/L, /f;;

धनगढी – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमित कैलालीकी एक महिलालाई लक्षण नदेखिएको भन्दै क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काएको पाइएको छ ।

स्थानीय संक्रमण देखिएकी ३४ वर्षीया महिला, चौथो संक्रमितका आफन्त हुन् । दुबईबाट नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल आएका धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का ३४ वर्षका पुरुषलाई कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट १४ चैतमा आएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट परिवारका सबै सदस्यलाई १५ गते धनगढी रंगशालामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको थियो । तर कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएको भनेर दुई दिनपछि घर पठाइएको पाइएको छ । ‘१५ र १६ गते क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किनु भएको हो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्ष बस्नेतले भने ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता जगदिश जोशीकाअनुसार त्यसबेला संक्रमित युवकको परिवारका सबै सदस्यको नमुना संकलन गरिएको थियो । र ३४ वर्षीया महिलाबाहेक अरुको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता डा. जोशीले बताए ।

अनलाइनखबरबाट

Victoria college

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्