सरकारी जागिरको अवसर एस. इ. इ. पास गरेकाले समेत मौका पाउने पूर्ण विवरण सहित

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रिक्त रहेको सहायक सुचक (राजपत्र अनकिंत चथुर्थ श्रेणी सरह) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञापन छनोट समितिको मिति २०७६/०९/१७ गतेको बैठकको निर्णयानुसार देहायबमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिहहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।
पुर्ण विवरण

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्